Scroll to top
cs

Revize elektrických zařízení NN a VN

Revize je soubor úkonů, kdy je prohlídkou, měřením a zkoušením ověřován stav elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti. Výsledkem revize je zpráva o revizi, která podává provozovateli informaci o stavu zařízení, upozorňuje na závady které se vyskytly a podává návrhy na jejich odstranění.

Revize elektrických zařízení NN a VN

Výchozí revize je prováděna na novém zařízení, je zaměřená zejména na kvalitu provedení, soulad s projektovou dokumentací atd.

Pravidelná revize je prováděna na zařízeních v provozu, kdy je ve stanovených periodách zjišťováno, zda provozem zařízení, či zásahy do jeho provedení nedošlo ke snížení jeho bezpečnosti.

Mimořádná revize je prováděna mimo periody pravidelných revizí, a to vždy když vznikne pochybnost o bezpečnosti zařízení, např. při opravách většího charakteru, přemístění zařízení apod.

V oblasti revizí nabízíme tyto služby:

  • revize elektrických zařízení nízkého i vysokého napětí
  • revize pracovních strojů
  • revize hromosvodů
  • revize přenosných elektrických spotřebičů
  • zpracování řádu preventivní údržby pro organizace

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.