Tel: +420 737 656 722 | E-mail: lubomir@skotnica.comOchrana před bleskem a přepětím

Ochrana před bleskem je realizována soustavou jímačů, svodů a zemničů, vhodně zvolených tak, aby při předpokládaném úderu blesku byly minimalizovány škody na zdraví či majetku osob. Od roku 2006 se této problematice věnuje soubor norem ČSN EN 62 305, který detailně řeší ochranu před bleskem od teorie bleskového výboje, přes vyhodnocení rizik jednotlivých objektů, dále způsob provedení ochrany a revize těchto zařízení. Ochrana před přepětím úzce souvisí s ochranou před bleskem. Správně zvolená kombinace ochrany před bleskem a přepěťových ochran snižuje riziko ztrát na majetku na přijatelnou hodnotu.


V oblasti ochrany před bleskem a přepětím nabízíme tyto služby:

  1. zpracování návrhu a projektové dokumentace provedení ochrany před bleskem a přepětím
  2. posouzení stávající ochrany před bleskem a přepětím, a doporučení vhodných opatření
  3. realizaci ochrany před bleskem a přepětím
  4. výchozí, pravidelné a mimořádné revize těchto zařízení