Tel: +420 737 656 722 | E-mail: lubomir@skotnica.comRevize elektrických zařízení

Revize je soubor úkonů, kdy je prohlídkou, měřením a zkoušením ověřován stav elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti. Výsledkem revize je zpráva o revizi, která podává provozovateli informaci o stavu zařízení, upozorňuje na závady které se vyskytly a podává návrhy na jejich odstranění.

Výchozí revize je prováděna na novém zařízení, je zaměřená zejména na kvalitu provedení, soulad s projektovou dokumentací atd.

Pravidelná revize je prováděna na zařízeních v provozu, kdy je ve stanovených periodách zjišťováno, zda provozem zařízení, či zásahy do jeho provedení nedošlo ke snížení jeho bezpečnosti.

Mimořádná revize je prováděna mimo periody pravidelných revizí, a to vždy když vznikne pochybnost o bezpečnosti zařízení, např. při opravách většího charakteru, přemístění zařízení apod.

V oblasti revizí nabízíme tyto služby:

  1. revize elektrických zařízení nízkého i vysokého napětí
  2. revize pracovních strojů
  3. revize hromosvodů
  4. revize přenosných elektrických spotřebičů
  5. zpracování řádu preventivní údržby pro organizace