Tel: +420 737 656 722 | E-mail: lubomir@skotnica.comSilnoproud

Silnoproudé elektrické instalace zajišťují výrobu, rozvod a přeměnu elektrické energie na jinou fyzikální energii, např. světelnou, tepelnou, mechanickou apod. V celém řetězci od zdroje elektrické energie po spotřebič, se vyskytují prvky nezbytné pro její přenos – pokud možno s co nejmenšími ztrátami, dále vhodně volené prvky pro ochranu vedení a spotřebičů před přetížením, a prvky sloužící k ochraně před úrazem elektrickým proudem a požárem. Podrobnější popis jednotlivých zařízení naleznete zde.


V oblasti silnoproudu nabízíme tyto služby:

 1. realizace přípojek NN včetně projekce a revizí
 2. výroba rozvaděčů NN
 3. realizace elektrických instalací novostaveb rodinných domů
 4. montáže podlahové vytápění
 5. opravy, rozšíření a rekonstrukce elektrických instalací
 6. výstavba, opravy a údržba veřejného osvětlení
 7. elektromontáže průmyslových technologických celků
 8. zemní a stavební práce související s realizací výše uvedených služeb
 9. zpracování provozní dokumentace ke stávajícím elektrickým zařízením
 10. zpracování místních provozních a bezpečnostních předpisů
 11. poradenství v oblasti elektroinstalací, údržby elektrozařízení, pracovních strojů a nářadí
 12. dodávky elektromateriálu, včetně dovozu zdarma